Imani Academy bouwt klaslokalen voor kansarme kinderen

100% gefinancierd
Reeds ingezameld € 25.000
Gezocht budget 2023 € 25.000

U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Dat kan via deze link: https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-OVOAcceleration?lang=nl_NL

Projectinfo
Sector
Onderwijs & Opleiding
Financiering
Lening
Land
Uganda
Locatie
Nansana Municipality, Kampala, Oeganda
Projectduur
3 jaar
Oorsprong
SusTech4Africa Oeganda 2019

Het bedrijf

Imani Academy is een privéschool voor kleuter- en lager onderwijs.  Het werd opgericht in 2017 door Ivan en Martha Agaba. De school is gevestigd in een sloppenwijk rond Kampala (dus makkelijk bereikbaar, geen vervoerskosten voor de kinderen). De doelstelling is om kwalitatief en betaalbaar onderwijs aan te bieden voor kinderen uit lage inkomen families (gemiddeld 90$ per maand). De stichters hebben zelf de grond en de gebouwen aangekocht. Tot op heden hebben ze 150.000 $ geïnvesteerd. De gebouwen zouden binnen afzienbare overgeheveld worden naar de N.V Imani Academy. Inmiddels heeft Imani Academy ook een lening van circa 25.000 EUR afgesloten bij de Edify Bank (intrestvoet van 18%). Deze lening zal eind volgend jaar terug betaald zijn. 

Het businessproject

Imani Academy telt vandaag 11 werknemers, 21 leraren en talrijke vrijwilligers. Er wordt veel aandacht geschonken aan de rol en de professionele omkadering van de leraren. Zij worden zoveel mogelijk in de lokale gemeenschap gerekruteerd en worden omkaderd en regelmatig bijgeschoold. Zij genieten een vast inkomen. Het doel van Imany Academy is een sterke band te creëren tussen leraar en leerlingen. De verdere toename van het aantal leerlingen kan enkel door het bouwen van nieuwe klaslokalen. 

Waarom OVO gelooft in dit project

De maatschappelijk impact van het project is onmiskenbaar: kwalitatief onderwijs geven aan kinderen uit minder bedeelde families in de buitenwijken van Kampala. Sterke omkadering van de leerkrachten, sterke relaties met de ouders, positief onderwijssysteem voor de leerlingen zelf. De grond en de gebouwen zijn eigendom van de stichters Ivan en Martha Agaba en zouden in de toekomst worden overgeheveld naar de vennootschap. De omzetgroei lijkt verzekerd, de winstpositie evolueert gunstig vanaf 2021.  Tenslotte werd door OVO een zeer vlotte en open communicatie ervaren met Ivan Agaba. 

Vereiste investering

Imani Academy wenst op korte termijn 4 nieuwe klaslokalen te bouwen om de bestaande infrastructuur te optimaliseren en aldus op termijn vanuit een verwacht aantal van 380 leerlingen in 2020 door te groeien naar 500 leerlingen op een comfortabele manier. Hiermee is een investering van 35.000 EUR gemoeid. Voorstel om een lening van 25.000 EUR toe te kennen in december 2020 voor de bouw van een 2 à 3-tal klassenbegin 2021. Intresten worden semestrieel terugbetaald en er wordt een grace periode van 1.5 jaar gepland voor de terugbetaling van een eerste kapitaalschijf.   

Thema's
  • Vrouwen
  • Opleidingen

Niet gevonden wat je zocht?

Een vraag over een project of onze werking? Je wil met ons samenwerken? Vrijwilliger worden? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen of stel ons vrijblijvend je vraag.