Entente ontwikkelt als coöperatie de productie van rijstzaad

100% gefinancierd
Reeds ingezameld € 31.000
Gezocht budget 2023 € 31.000

U kan wel nog online doneren voor andere projecten via het OVO Acceleration Fund (met fiscaal attest vanaf 40 euro). Wenst u rechtstreeks te investeren? Dat kan via deze link: https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-OVOAcceleration?lang=nl_NL

Projectinfo
Projectcode
L 2 (2023)
Sector
Landbouw & Voedingsnijverheid
Financiering
Lening
Land
Senegal
Locatie
Kataba district
Oorsprong
SusTech4Africa Senegal 2021

Deze coöperatie vormt een brug tussen boeren en stedelijke consumenten die op zoek zijn naar verse en verwerkte kwaliteitsproducten. 

Het bedrijf

ENTENTE is een coöperatie die werkt volgens de principes van een GIE (Groupement d'Intérêt Economique). Zij komt voort uit 15 dorpsgroepen bestaande uit 1275 producerende leden.

Deze coöperatie beschikt reeds over:

 • Een managementteam dat zijn vaardigheden en managementcapaciteiten heeft bewezen
 • Een netwerk van producenten-leveranciers die lid zijn van de coöperatie en groeimogelijkheden hebben op hun land
 • Een ervaren en dynamisch team dat de productie, verwerking en afzet van zaden goed beheerst
 • Een sterk netwerk van partners

Bovendien werkt ENTENTE al met een erkende en sterke financiële partner in het kader van een formele overeenkomst, namelijk de Banque Agricole.

Het businessproject

Het project richt zich op de uitbreiding van de rijstzaadproductie in het zuidwesten van Senegal door de toepassing van klimaatbestendige en intelligente landbouw, wat moet leiden tot een productiestijging van 130%.

 

Daartoe moet de coöperatie investeren in de aankoop van kwaliteitszaden en 3 machines aanschaffen die zaaddorsers worden genoemd.

 

Via dit project wil ENTENTE een groot aantal boeren opleiden in technische trajecten voor de rijstproductie, technieken voor het gebruik van meststoffen, fytosanitaire behandeling en etikettering van zaden. Het zal bewustmakingssessies en opleidingen voor producenten organiseren over goede en nieuwe landbouwpraktijken.

De voorzieningsstrategie voor landbouwproducten zal gericht zijn op "kleine" producenten, familiestructuren die de volgende taken uitvoeren: planten en oogsten, verwerking, verpakking en tussenopslag van de producten.

 

Het personeel dat rechtstreeks bij deze aanvullende activiteit betrokken is, bestaat uit 18 personen: 1 coördinator, 1 projectleider, 1 boekhouder en 15 landbouwtechnici.

Het project zal profiteren van de bestaande structuren van ENTENTE waardoor een snelle start van de productie-uitbreiding mogelijk is.

 

De doelstelling van ENTENTE is een antwoord te bieden op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in Senegal:  

 • Vermindering van armoede en leegloop van het platteland: emigratie en stedelijke concentratie met de gevolgen daarvan en bevordering van sedentarisatie;
 • Verbetering van de voedselzekerheid, soevereiniteit en zelfvoorziening door invoer te vermijden en de lokale productie te bevorderen. In deze context, bevordering van het ondernemerschap bij jongeren;
 • Bevordering van de werkgelegenheid voor vrouwen;
 • Weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Waarom OVO gelooft in dit project

De bevordering van de landbouw is een prioriteit van de regering en beantwoordt aan een behoefte in Senegal zoals blijkt uit een rapport van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) gepubliceerd in 2021.

 

ENTENTE heeft bewezen ervaring met het systeem van rijstintensivering, of SRI, dat het wil toepassen in het kader van dit project. Bovendien is dit project niet alleen gericht op aanpassing aan de klimaatverandering, maar ook en vooral, op verhoging van de rijstproductie en -productiviteit in het hele district Kataba 1.  

 

Het project beantwoordt aan de doelstellingen van OVO op het gebied van duurzame ontwikkeling:

 • Milieu: terugwinning van verwerkingsafval voor diervoeder, hergebruik van verpakkingen, netheid van verwerkingsplatforms en gewassen, geen gebruik van chemische meststoffen, beheer van diverse afvalstoffen in de gehele waardeketen;
 • Vermindering van armoede en plattelandsvlucht en weerbaarheid tegen klimaatverandering: door het inkomen van producenten te verhogen en veilig te stellen via technische ondersteuning, opleiding in landbouwpraktijken en toegang tot aan de klimaatverandering aangepast zaaigoed, toegang tot indexverzekeringen (verzekering bij onvoldoende regenval);
 • Betere voedselzekerheid: zelfvoorziening op voedselgebied door invoer te vermijden en de lokale productie te verhogen;
 • Fatsoenlijk werk: garantie van stabiele en goed betaalde banen;
 • Bevordering van ondernemerschap: doel is 15% van de producenten tot 35 jaar op te leiden;
 • Bevordering van werkgelegenheid voor vrouwen: doelstelling om 45-50% vrouwen op te leiden;
 • Veiligheid van de werknemers: procedures en keuze van geschikte apparatuur en gereedschap;
 • Productkwaliteit: procedures en controle van de waardeketen.

Vereiste investering

Het benodigde budget wordt geraamd op € 109.000 en zal worden gefinancierd met een subsidie van € 10.000 van de producenten, een lening van € 31.000 van OVO en een banklening van € 68.000.

OVO steunt de aankoop van zaden en 3 zaaddorsers voor een bedrag van € 31.000.

 

De lening van OVO moet over twee jaar worden terugbetaald in halfjaarlijkse termijnen voor rente en kapitaal, met een aflossingsvrije periode van 18 maanden voor de eerste kapitaalbetaling.

Deze lening wordt verstrekt tegen een rente van 7% per jaar, voor de helft door Business Angels en voor de helft door Crédit Sud.

Thema's
 • Inkomen genereren
 • Duurzaam
 • Vrouwen
 • Veilig voedsel
 • Jongeren

Getuigenis van de Belgische vrijwillige coach OVO

Op basis van de projectbegeleiding en mijn ervaring van jarenlange activiteiten in en met verschillende landen in West-Afrika, ben ik bereid een bedrag van 1.500 euro bij te dragen aan de financiering van het project voor de uitbreiding van de productiecapaciteit voor rijstzaad van GIE ENTENTE, dat kan steunen op een ervaren management en een solide organisatie, op een groot netwerk van verschillende partners, waaronder overheidsinstanties en verenigingen die actief zijn op het gebied van landbouw en onderzoekscentra, op efficiënte operationele processen die hun waarde hebben bewezen en die, wanneer zij gecoördineerd worden, het mogelijk zullen maken het aantal producenten van rijstzaad en klanten die rijst van hoge kwaliteit produceren in Senegal te vergroten, zodat zij van de landbouw kunnen leven en aldus kunnen bijdragen tot de doelstelling van de Senegalese regering om naar zelfvoorziening op voedselgebied te streven en tegelijkertijd het werk van vrouwen te stimuleren.

Niet gevonden wat je zocht?

Een vraag over een project of onze werking? Je wil met ons samenwerken? Vrijwilliger worden? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen of stel ons vrijblijvend je vraag.