Let's get to know Georges!

What are your hobbies? What do you like to do in your spare time (besides OVO!)?

Fotografie heeft mijn aandacht getrokken van zodra ik met pensioen ben gegaan. Ik heb me toen ingeschreven in een Leuvense fotoclub en kreeg de gelegenheid daar een cursus te volgen. Daar heb ik de basisregels leren kennen en oog voor detail. Vermits ik van nature uit geboeid ben door schoonheid, decoratie en esthetiek tracht ik dat origineel in beeld te zetten en zo mogelijk in een verhaal te brengen. Dat lukt lang niet altijd, maar soms wel. In mijn vrije tijd ben ik dan ook meestal bezig met de opmaak van een album en daartoe foto’s te selecteren die ik op mijn uitstappen, citytrips en vakantie getrokken heb . Een tijdrovende bezigheid waarbij ‘kill your babies’ dikwijls een uitdaging blijkt.

 

Why did you join OVO?

Naar het einde toe van mijn loopbaan bij de bank waarschuwde mijn supervisor me voor het zgn ‘zwarte gat’. Ik ben dan op zoek gegaan naar een website van vrijwilligerswerk en trof daar de organisatie Corporate Funding Program aan. Toevallig rond diezelfde periode zag ik tijdens een duidingsprogramma op TV een interview van Frieda Van Wijck met Luc Bonte, de voorzitter van die organisatie. Door het gesprek geboeid, heb ik nadien telefonisch contact genomen. Naast kandidaten voor de verkoop zocht men ook administratieve medewerkers.

Enkele maanden later ben ik dan in september 2010 als enige vrijwilliger in de administratie toen opgestart.

 

Share a fun, moving, interesting, ... anecdote about OVO.

Een beleving die ik ondervond tijdens mijn deelname aan een leefreis in 2014 naar Ethiopië was ondermeer de verwelkoming bij ons bezoek aan een sanitair project in een school in Adigrat Axum door trommelaars en een lange rij applaudiserende kinderen.

Een andere hartverwarmende ervaring deed ik op bij het Diaspora event van april 2018 in België toen het project Lum’Artemisia de publieksprijs won en de winnares zich overweldigd door enthousiasme overgaf aan haar blijdschap.

Het bedrijf kweekt de Artemisia Afra plant om daaruit Artemisinine te extraheren als preventief en curatief middel tegen malaria. Ofschoon dit project een groot sociaal impact inhoudt , werd het – na overleg met een arts - toch niet weerhouden wegens gebrek aan de mogelijkheid om steeds een vaste en voldoende sterke dosis te kunnen toedienen om voldoende resistentie tegen de parasiet te kunnen garanderen.

Van een andere orde was mijn ontmoeting in ons kantoor met Dr Reginald Moreels halverwege 2016 op verzoek van onze General manager met de vraag hem voort te helpen in de uitwerking van een businessplan voor zijn intenties om een chirurgische eenheid op te richten in  Beni, Zuid-Kivu in het noordoosten van de DR Congo.

Uit respect voor zijn ambitieuze intentie en zijn levensdroom en uit respect voor wat hij tot dan toe reeds aan financiële cijfers aanbood, heb ik hem op weg geholpen met een eerste aanzet tot uitwerking van een business- en financieel plan. Later was ik dan ook betrokken bij de stichtingsvergadering van Unichir op 4 april 2018 ten huize van hemzelf in Oostende. Dankzij zijn doorgedreven inzet, zijn talrijke lobby-contacten en dito wervingsgesprekken nadien, werd recent op de 13de A.V. van Unichir op 19 nov 2022 ondertussen dan ook door hem medegedeeld dat de eenheid operationeel van start zou gaan halverwege 2023 !

 

 

What makes you tick?

Oh … een hele boel zaken.

Aanvankelijk bij mijn start als vrijwilliger bij Corporate Funding program bracht ik orde in de bibliotheek en legde een reeks klasseurs aan en hielp ik bij het versturen van allerlei berichten en bij het voorbereiden en organiseren van events. Tot op een ogenblik dat een B2B piste als nieuwe productlijn werd opgestart. Van meet af aan was ik hierin geboeid en heb samen met Freddy de Mulder deze lijn gestalte gegeven via het aanleveren van teksten rond ontwikkelingsprojecten die we aantroffen op een Nederlands informatieplatform Bidnetwork,rijk aan ontwikkelingsprojecten. Tesamen met hem ben ik nog naar Amsterdam geweest om kennis te maken met deze organisatie. Terwijl Freddy De Mulder de leiding nam in de contactleggingen met potentiëel geïnteresseerden volgde ik het frekwente emailverkeer op van de consulentenploeg.

Onder het OVO-bewind van General manager Björn Macauter werd ik Portfoliobeheerder van de B2B portefeuille en leidde ik aanvankelijk het eerste investeringsteam dat de opdracht kreeg de aangeboden projecten door te lichten. Enkele jaren later zag het eerste Sustainable Technologie for Africa dat gehouden werd in de schoot van de Diaspora in België het daglicht. Nadien volgde een lokale call voor kandidaat-ondernemers in Uganda en de doorlichtingen van projecten van Afrikaanse startups kwamen in stroomversnelling.

De nood drong zich op om een master te ontwikkelen voor het financieel plan teneinde een betere controle te hebben op de terugbetaalbaarheid van te verstrekken leningen.

Met als gevolg dat ik sporadisch ook wordt bevraagd door leden van het investeringsteam om een opgesteld financiëel plan voor een project bij te sturen.

Later werd me gevraagd het portfoliobeheer van de ganse OVO-portefeuille waar te nemen. - Van toen af aan volgde in een excelloverzicht de gerealiseerde resultaten op van zowel de B2B-projecten als de NGO-projecten.

Tenslotte , naarmate er meer B2B projecten werden goedgekeurd werd de opvolging van terugbetalingen een nieuwe opdracht.

 

What book, movie, play, exhibition, ... would you like to recommend?

De weg naar het Avondland van Jan Leyers (2011)

Tijdens zijn tocht wordt hij geconfronteerd met mensen en culturen die heel andere waarden en normen hanteren dan de westerse cultuur en daar ook een uitgesproken mening over hebben. Zijn we eigenlijk nog wel zo toonaangevend en aantrekkelijk in de ogen van andere culturen?
Met dit vraagstuk in zijn rugzak trok Jan Leyers van Ethiopië naar Europa, dwars door Soedan, Egypte, Israël, Turkije, Armenië en Georgië, Rusland, Oekraïne, Polen, Duitsland en Nederland. Een lange reis, waarbij hij erachter kwam dat de waarden die het Westen hoog in het vaandel voert, in andere delen van de wereld totaal niet zo belangrijk zijn.

Eeuwenlang waande Europa zich superieur. In het verlichte Avondland, zo vonden we, had de menselijke beschaving haar toppunt bereikt. Maar vandaag lijkt dat zelfvertrouwen te wankelen, en ook in de rest van de wereld liggen de westerse waarden en idealen onder vuur.

 

Which country would you like to visit next and why?

In OVO-context : Uganda, om het land - waar we in 2018 ons eerste Afrikaanse ST4A hielden - te verkennen en ons lokale team daar aan te treffen en persoonlijk te leren kennen.

In privé-context : een reis naar Puglia – een Unesco wereld erfgoedgebied - in de hiel van de laars, het uiterste zuiden van Italië.

Niet gevonden wat je zocht?

Een vraag over een project of onze werking? Je wil met ons samenwerken? Vrijwilliger worden? Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragen of stel ons vrijblijvend je vraag.